Hakkında

Sitemizde kişi, kurum ve kuruluşlar için özel güvenlik hizmeti veren şirketleri arayanlar için rehber olabilmek amacı ile özel güvenlik şirketleri illere göre tasnif ederek, alfabetik bir şekilde listelenmiştir. İlgili listelerde Özel Güvenlik şirketi telefon numarası ve adres bilgileri de yer almaktadır.

GENEL BİLGİ :

Özel güvenlik şirketleri 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik gereksiniminin karşılanmasını amaçlarlar.

5188 sayılı kanunun gayesi; Türk Ticaret yasasına gereğince kurulan Özel Güvenlik şirketlerinin faaliyetlerinin hukuki bir dayanağa oturtulması, Özel Güvenlik konusundaki  bütün hizmetlerin kayıt altına alınması ve bu şekikde Özel güvenlik şirketleri üzerinde denetim sağlanmasıdır.

Özel güvenlik şirketleri yarattıkları iş istihadamı ile özel güvenlik görevlilerine iş imkanı sağlarken, Emniyet personelinin yükünü hafifleten, Polis ve tüm Emniyet teşkilatının asıl görevini  gerek güç ve gerekse zaman yönünden daha verimli yapmasına imkan sağlayan sirketlerdir.

Türkiye’de özel güvenlik hizmetleri, İçişleri Bakanlığı namına Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından idare edilir.

Güvenlik hizmetleri yönünden Emniyet Genel Müdürlüğü’nün;

Merkezi Teşkilatı; Emniyet Genel Müdürlüğü namına Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı.

Taşra teşkilatı; 29 İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Şube Müdürlükleri, 52 İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ise Büro Amirlikleri biçimindedir.

Mevzuat gereğince; Tüm Özel Güvenlik şirketleri İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Biriminden faaliyet izin belgesi almak mecburiyetinde olup, Özel güvenlik şirketi aracılığı ile hizmet alacak yerler de özel güvenlik hizmeti alabilmek için Valiliklerden izin almak zorunluluğundadır.

Özetle;

Faaliyet İznini Bakanlıktan Alması gerekenler;  Özel Güvenlik Firmaları ve Özel Güvenlik Eğitim Kurumları (Güvenlik kursları).

Özel Güvenlik İznini Valiliklerden alması gerekenler; Özel Güvenlik Birimleri, Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerler ve Alarm İzleme Merkezleri.

Önemli uyarı: Listedeki bazı Özel güvenlik şirketleri ünvan değiştirmiş, fesih olmuş veya faaliyetten men edilmiş olma olasılıklarına karşı ilgili özel güvenlik şirketi ile iletişime geçmeden evvel teyid edilmesi tavsiye edilir.